[1]
วัชรกาฬ ส., พิมสาร ณ., and ธนวุฒพรพินิจ ส., “รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.