[1]
กองบรรณาธิการ แ., “แนะนำหนังสือ”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.