[1]
กองบรรณาธิการ ส., “ส่วนนำวารสาร”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.