[1]
กองบรรณาธิการ ร., “รูปแบบการเขียนบทความ”, -, vol. 14, no. 2, Dec. 2019.