(1)
วารสารวิจัยทางการศึกษา ร. รูปแบบการเขียนบทความ. - 2016, 10.