(1)
เหมะประสิทธิ์ ส.; สัจจพิบูล ศ.; ประทุมทอง ว.; สมมิตร ร. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดี สำหรับนิสิตครู (ระยะที่ 1). - 2016, 10.