(1)
วัชรกาฬ ส.; พิมสาร ณ.; ธนวุฒพรพินิจ ส. รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. - 2019, 14.