(1)
กองบรรณาธิการ ร. รูปแบบการเขียนบทความ. - 2019, 14.