1.
หมอนทอง ว, แสนวา ศ, พันธุ์เมฆา พ. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. JLISSWU [Internet]. 2018 Mar. 22 [cited 2024 May 23];10(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/9944