1.
ฤทธิเดช ก, ไม้เท้าทอง เ, พันธุ์เมฆา พ. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. JLISSWU [Internet]. 2014 Aug. 1 [cited 2024 Apr. 22];7(1):39-52. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418