1.
เควียเซ่น ก. การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ. JLISSWU [Internet]. 2013 May 15 [cited 2023 Sep. 26];6(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/3219