1.
ไม้เท้าทอง เ. สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 20 [cited 2022 Dec. 9];3(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2997