1.
พลไชย บ. การสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ. JLISSWU [Internet]. 2013 Jan. 4 [cited 2023 Feb. 1];4(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2943