1.
รอดสุทธิ ช. เทคนิคการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง “ประสบการณ์ผู้ใช้” ในงานบริการห้องสมุดยุค 4.0. JLISSWU [Internet]. 2018 Jun. 7 [cited 2023 Mar. 31];11(1):209-1. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10147