-, -. “บรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 7, no. 1 (August 1, 2014). Accessed May 24, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12227.