-, -. “บรรณาธิการ”. บรรณศาสตร์ มศว 6, no. 2 (March 12, 2014). Accessed March 31, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12226.