[1]
เปรมปรี ธ., มีเจริญ ส., and ทองภูเบศร์ ท., “การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์”, JLISSWU, vol. 11, no. 1, pp. 141–158, Jun. 2018.