เปรมปรี ธ., มีเจริญ ส. and ทองภูเบศร์ ท. (2018) “การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์”, บรรณศาสตร์ มศว, 11(1), pp. 141–158. Available at: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10143 (Accessed: 31 March 2023).