ชัยรัตนะถาวร ว.; เตชาทวีวรรณ แ.; วรัญญานุไกร ส. การวิเคราะห์การใช้เฟซบุ๊กของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 65–81, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4420. Acesso em: 23 may. 2024.