ฤทธิเดช ก.; ไม้เท้าทอง เ.; พันธุ์เมฆา พ. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 39–52, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4418. Acesso em: 22 apr. 2024.