-, .-. บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 6, n. 2, 2014. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12226. Acesso em: 31 mar. 2023.