เตชาทวีวรรณ แ. The Data Librarian’s Handbook. บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 113–114, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12224. Acesso em: 3 dec. 2023.