สาระพล ธ.; แม่นมาตย์ ล. สภาพปัจจุบันของการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Current Situation of E-book Management in Thai Academic Libraries). บรรณศาสตร์ มศว, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 47–60, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12219. Acesso em: 6 dec. 2022.