(1)
ฤทธิเดช ก.; ไม้เท้าทอง เ.; พันธุ์เมฆา พ. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทำวิจัยของนักวิจัย บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. JLISSWU 2014, 7, 39-52.