[1]
หมอนทอง ว., แสนวา ศ. and พันธุ์เมฆา พ. 2018. ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. บรรณศาสตร์ มศว. 10, 1 (Mar. 2018).