[1]
เควียเซ่น ก. 2013. การใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการบริการสารสนเทศ. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 1 (May 2013).