[1]
ไม้เท้าทอง เ. 2013. สารสนเทศชุมชน: แนวคิดเพื่อการจัดบริการ. บรรณศาสตร์ มศว. 3, 1 (Jan. 2013).