[1]
จันทวงค์ แ., ชื่นวัฒนา อ. and พันธุ์เมฆา พ. 2013. การสร้างแบบจำลองการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต. บรรณศาสตร์ มศว. 3, 1 (Jan. 2013).