[1]
-, .-. 2018. บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018).