[1]
-, .-. 2014. บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว. 7, 1 (Aug. 2014).