[1]
-, .-. 2014. บรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว. 6, 2 (Mar. 2014).