[1]
เตชาทวีวรรณ แ. 2020. The Data Librarian’s Handbook. บรรณศาสตร์ มศว. 12, 2 (Jan. 2020), 113–114.