[1]
เปรมปรี ธ., มีเจริญ ส. and ทองภูเบศร์ ท. 2018. การใช้ LibQUAL +TM ประเมินคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์. บรรณศาสตร์ มศว. 11, 1 (Jun. 2018), 141–158.