บทบาทของสื่อแอนิเมชั่นในช่วงสงครามโลก: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น THE ROLE OF ANIMATION MEDIA DURING WORLD WAR: CASE STUDY IN UNITED STATES AND JAPAN

Authors

  • นิจจัง พันธะพจน์ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ

Abstract

สงครามโลกเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง คือหายนะของมวลมนุษยชาติ คือเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ขณะที่เกิดสงครามได้มีการใช้สื่อต่างๆเพื่อรณรงค์ปลุกใจประชาชนรวมถึงสื่อแอนิเมชั่นที่มีความสำคัญในช่วงเวลานั้น บทความนี้จะกล่าวถึงบทบาทของสื่อแอนิเมชั่นในช่วงสงครามโลกซึ่งเป็นหนึ่งในโฆษณาชวนเชื่อที่เข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กได้ง่าย เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความประทับใจ ผลงานบางชิ้นก็เน้นให้ประชาชนเข้าร่วมรบเพื่อยุติสงคราม กระตุ้นอารมณ์ให้รักชาติ แอนิเมชั่นไม่เพียงแต่ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆให้กับรัฐบาล หากยังช่วยปลอบประโลมจิตใจทหารและประชาชนได้มาก แม้เนื้อหาบางส่วนจะมีนัยยะที่ซ่อนไว้ เช่นความเจ็บปวด การล้อเลียนเสียดสี สื่อแอนิเมชั่นในกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นการสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามและหลังสงครามโลกที่น่าสนใจและหลากหลายแง่มุมWorld war was a time of terrible. It destroys everything.It is catastrophe of humanity, the incident that nobody wants it to happen.During the war, media were used in campaigns to arouse the people and animation media had important role at that moment.This article mentions about the role of animation media during world war, which is one of propaganda accessible by the audiences of all genders and ages, especially among children.They are full of entertainments and impressions.Some works encourage the people to join the military to stop war.They incite patriotism.Animation not only helps publicize stories for the government but also comfort soldiers and people's mind.However, some contents have implications, such as painfulness and sarcasm.Animation media in United States and Japan case study reflects interesting historical story during and after world war in many perspectives.

Downloads

Published

2013-05-17