1.
เจียระนัย ศ, ม่วงศิริธรรม พ, มณีอินทร์ อ. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษา. JEd [Internet]. 2016 Mar. 7 [cited 2024 May 19];16(2). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/7237