1.
เจียระไน ศ, มณีอินทร์ อ, เจียระไน ว. สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา. JEd [Internet]. 2015 Oct. 16 [cited 2024 Jun. 23];14(1). Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu/article/view/6727