[1]
เรือนนะการ ฐ. and ศรีอำไพ พ., “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล”, JEd, vol. 17, no. 2, Feb. 2017.