[1]
เจียระไน ศ., มณีอินทร์ อ., and เจียระไน ว., “สภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา”, JEd, vol. 14, no. 1, Oct. 2015.