[1]
นาคะเสถียร ก., “ดนตรีราชสำนักของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”, JEd, vol. 21, no. 2, Dec. 2020.