(1)
เรือนนะการ ฐ.; ศรีอำไพ พ. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล. JEd 2017, 17.