(1)
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ก. แนะนำหนังสือ. JEd 2021, 22.