Return to Article Details ความสวย : การให้ความหมายที่สะท้อนการสร้างพลังในตนเองของตัวละครกะเทย Download Download PDF