การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวที่รับบริการครอบครัวบำบัดตามแนวคิด แซทเทียร์ : กรณีบุตรวัยรุ่นมีพฤติกรรมต่อต้าน

Authors

  • สรรกมล กรนุ่ม(Sankamon Gornnum) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
  • พรทิพย์ วชิรดิลก(Porntip Wachiradilok) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Abstract

(Changes among Families undergoing Family Therapy  Based on Satir  Model: Case Studies of Adolescents with Oppositional Defiant Disorder) Abstract   The study was to explore experiences of the family of adolescents with Oppositional Defiant Disorder (ODD) after finishing family therapy based on Satir  model. Participants  were 10 of adolescent caregivers (5 mothers, 3 fathers, and 2 grandmothers ), who were selected by purposive sampling.  Data were collected by using  in-depth  interviews and  observation, and   analyzed  by using a consensus  qualitative research method (CQR). The results showed that  before starting family therapy, all the participants suffered from anxiety about their child’s  problems, having conflict in child rearing and low self-confidence for taking care of the child. Besides, they perceived that the adolescents were stubborn, stressful, pressured, and had low self-esteem. Moreover, there were violent quarrels between them and their child which induced a variety of family imbalance issues. During the Family Therapy Sessions, the parents/adolescents have changed in the same way in four aspects: 1) having more time to take care of the kid and focus on their job; 2) starting to their mind for listening and understanding each other which enhanced agreement and positive relationships; 3) being aware of their values and reducing over protection; and 4) adolescents had higher self-confident and self-control. After finishing Family Therapy Sessions, parents and adolescents had changed similarly in three aspects they reported the undergone: 1) higher positive communication and relationship;             2) were more proud of themselves; and 3) adolescents become more self-confident. This study revealed that parents who have Family Therapy based on Satir Model tend to have positive experiences of changes if they have reviewed and practiced homework continually after the therapy sessions. Eventually, they would have found their own power of self and ability to solve family problems appropriately.     Keywords :   family therapy, Satir Model, adolescents with oppositional defiant disorder  

Downloads

Published

2016-01-30