1.
โบว์พัฒนากุล ต, ภัทรไพบูลย์ชัย อ. ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2024 Jul. 21];1(2, July-December):92-101. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/864