1.
พัชรเมธา ต. การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2023 Dec. 7];1(2):78-91. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/863