1.
ญาณะชัย ก, คูหาเปรมะ ธ, วายุภักตร์ พ. การศึกษาการลดภาระความร้อน จากอุปกรณ์กันแดดภายนอกอาคารในพื้นที่หน้าต่างกระจกเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ: กรณีศึกษาห้องสมุด ชั้นสอง อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2023 Dec. 5];1(2):40-59. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/860