1.
ชายเกตุ ส, หาญรุ่งโรจน์ ต. ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2024 Jun. 22];1(2, July-December):30-9. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/859