1.
อุดมเพทายกุล ม. การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION). - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2023 Dec. 7];1(2):6-14. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857