1.
ยกส้าน ส. คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน. - [Internet]. 2010 Feb. 15 [cited 2024 Jun. 15];1(2, July-December):1-5. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856