1.
สิริรัฐวรรณ จ. การรักษาโรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MAXILLOMANDIBULAR ADVANCEMENT SURGERY: A REVIEW TREATMENT OF SEVERE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA). - [Internet]. 2017 Jan. 25 [cited 2023 Dec. 2];8(16):87-9. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8359